มาตรการ Easy E – Receipt ลดหย่อนภาษีสูงสุด 50,000 บาท

สืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการ “Easy E-Receipt” เพื่อสนับสนุนการบริโภคภายในประเทศในช่วงต้นปี 2567 โดยให้สิทธิประโ […]