วันสุดท้ายแล้ว !!! สำหรับมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน”

ตามที่กรมสรรพากรได้ออกมาตรการภาษี “ช้อปดีมีคืน” ปี 2566 โดยผู้มีเงินได้ซึ่งมีหน้าที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิยกเ […]