จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนธันวาคม 2561

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 96 ธันวาคม 2561 กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. กำหนดให้หักค่าลดหย่อนบุตรคนที่สองเพิ่มได้ […]