ข่าวล่าสุด! หักค่าลดหย่อนท่องเที่ยวได้เพิ่มอีก 15,000 ในเดือนธันวาคม 59 นี้

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอให้ เพิ่มเติมค่าลดหย่อนสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว […]