กฎหมาย(ภาษี)ใหม่ . . . จะมีผลย้อนหลังหรือไม่

กฎหมาย(ภาษี)ใหม่ . . . จะมีผลย้อนหลังหรือไม่   ฐิตวันต์ เทียรฆศิริ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด       &nbs […]

ข้อควรระวัง!! กรณีจดทะเบียน VAT เมื่อรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี

ข้อควรระวัง!! กรณีจดทะเบียน VAT เมื่อรายรับเกิน 1,800,000 บาทต่อปี   โดย ธนัชชา กิจสุวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายภาษีอากร บริษัท สำนักกฎหมายธรร […]

จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนมิถุนายน 2558

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’S Tax Newsletter ฉบับที่ 55 เดือนมิถุนายน 2558 กฎหมายใหม่ล่าสุด ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกรณีทำธุรกรรมใน […]