เกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านปิดอากรแสตมป์บนตราสารไม่ครบ?

เกิดอะไรขึ้นเมื่อท่านปิดอากรแสตมป์บนตราสารไม่ครบ ? กองบรรณาธิการ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด   คนส่วนใหญ่มักไม่กังวลปัญหาเรื่องอาก […]