ศาลปกครองไม่มีอำนาจออกคำบังคับต่อวุฒิสภา

จากกรณีที่นายสุรนันท์ วงศ์วิทยกำจร ได้ยื่นฟ้องคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.

ประกาศแล้ว ข้อกำหนดใหม่ การชำระค่าธรรมเนียมศาล ผ่านบัตรเครดิต บัตรเดบิต อินเตอร์เน็ต

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๔ ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ข้อกำหนดของประธานศาลฎีกา ว่าด้วยวิธีการชำระค่าธรรมเนียมศาล พ.ศ. ๒๕๕๔