คดี 3G: ประโยชน์สาธารณะอยู่ที่ไหนและใครถ่วงความเจริญ? โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์

คดีโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 G:  ประโยชน์สาธารณะอยู่ที่ไหนและใครถ่วงความเจริญ? โดย สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TD […]

ทีโอทีแบะท่าฟ้อง กสทฯ เรียก1.4 แสนล้าน

ทีโอที ฟ้อง กสทฯ ทวงคืนค่าเชื่อมต่อเลขหมาย 1.4 แสนล้านบาท 9 พ.ค.นี้ ด้านศาลปกครองนัดไต่สวนดีแทคร้อง กสทฯ ชะลอสัญญาให้บริการเอชเอสพีเอร่วมกลุ […]