เปิดเงื่อนไข ใบอนุญาต 3G

ได้รับเสียงตอบรับดีกว่าครั้งที่แล้ว สำหรับหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตมือถือ 3G ของ กทช. ที่จะเปิดเวทีประชาพิจารณ์ในวันที่ 25 มิ.ย. 2553 นี้ โดยเฉพาะในประเด็นที่มีการปรับราคาเริ่มต้นในการประมูลไลเซนส์ใหม่เป็น 1 หมื่นล้านบาท พร้อมทั้งระบุให้มีการสำรองโครงข่ายเพื่อผู้ให้บริการ MVNO