ครม. ลดภาษีอุ้มต่างชาติ

ครม.คลอดมาตรการสนับสนุนการจัดตั้งสำนักงานปฎิบัติการภูมิภาคใน
ไทยของบริษัทต่างชาติ ลดภาษีนิติบุคคลเหลือ 0%เป็นเวลา10 ปี
สรรพากรคาดสูญเสียรายได้ 4,000 ล้านบาทต่อปี