กทม.ฟ้องแพ่งบริษัทสไตเออร์ ให้สัญญาจัดซื้อรถดับเพลิงฯ เป็นโมฆะ ศาลยกคำร้องขอคุ้มครองการระงับจ่ายเงินกว่า 780 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 ที่ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ กรุงเทพมหานคร (กทม.) มอบอำนาจให้อัยการยื่นฟ้อง บริษัท สไตเออร์ เดมเลอร์ พุค สเปเชียล ฟาห์ซอย์ จำกัด ประเทศออสเตรีย คู่สัญญาซื้อขายรถ เรือดับเพลิงและอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัย มูลค่า 6,687 ล้านบาท เป็นจำเลยคดีแพ่ง เรื่องให้สัญญาเป็นโมฆะ และเรียกเงินกว่า 4,000 ล้านบาท