สรรพากรคุมเข้มนอมินีขายที่

นายสาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร
เปิดเผยว่า ในพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดกระบี่,
เกาะสมุยในจังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดภูเก็ต
นิยมประกอบธุรกิจซื้อขายที่ดินอย่างมาก
ซึ่งราคาที่ดินบางแปลงราคาเปลี่ยนแปลงจากเมื่อ 10 กว่าที่แล้วหลายร้อยเท่า
เนื่องจากมีการกว้านซื้อที่ดินเพื่อทำโรงแรม รีสอร์ท และบ้านพักจำนวนมาก
โดยเฉพาะเป็นการ

“พาณิชย์” พิลึกเร่งปรับเกณฑ์อำนาจเหนือตลาด ช่วงรัฐบาลรักษาการ”

นายอนุรุทธิ์ โค้วคาสัย ที่ปรึกษารมว.พาณิชย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องการกำหนดเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาด เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติปรับเกณฑ์ผู้มีอำนาจเหนือตลาดใหม่ตามมาตรา 25 ของพ.ร.บ.แข่งขันทางการค้า พ.ศ.