เพียงใจ แก้วสุวรรณ “นโยบายภาษีต้องชัดเจน ไม่เปลี่ยนแปลงบ่อย”

เพียงใจ แก้วสุวรรณ ก้าวขึ้นดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทย (TAIA) คนใหม่ และนับเป็นนายกสมาคมที่เป็นผู้หญิงคนแรกในวงการ