สัมมนาเรื่อง “Update กฎหมายภาษี 2558 – 2559 ประเด็นการขอคืนและการตรวจสอบภาษีที่ต้องรู้”

สำนักกฎหมายธรรมนิติ จัดอบรมสัมมนาเรื่อง “Update กฎหมายภาษี 2558 – 2559 ประเด็นการขอคืนและการตรวจสอบภาษีที่ต้องรู้” &n […]

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับผู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดินหรือห้องชุดหลังแรก

กฎกระทรวงฉบับที่ 313 (พ.ศ. 2559) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ภาพประกอบจาก Imagesource.com รัฐมนตรีว่าการกระทร […]