ชงรื้อระบบลดหย่อนภาษี 19 รายการ ไม่เป็นธรรม ชี้เอื้อเฉพาะ “คนรวย”

นายสมชัย สัจจพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)
เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปรับโครงสร้างภาษีว่า
สศค.นำเสนอโครงร่างเบื้องต้นต่อนายธีระชัย ภูวนาถนรา นุบาล
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแล้ว
แต่นายธีระชัยให้กลับไปศึกษาต่อในบางประเด็นร่วมกับกรมสรรพากร
โดยเฉพาะในประเด็นเรื่องค่าลดหย่อนที่มีมากถึง 19 รายการ
เพื่อให้