กสทช.ต่ออายุ”วิทยุชุมชน”6,601 สถานี ออกไปอีก 300 วัน

น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการชุดเล็กฝั่งกระจายเสีย