โอนเงินผ่านเอทีเอ็มเกินแสนต้องแจ้ง ปปง.

ปปง.เผยกฏหมายใหม่บังคับสถาบันการเงินรายงานธุรกรรมเงินสดกดผ่านตู้เอทีเอ็มตั้งแต่แสนบาทขึ้นไปมีผลบังคับ 26 ส.ค. ครอบคลุม 9 อาชีพใหม่