ศาลแพ่งสั่งยึดทรัพย์ “กำนันเป๊าะ-ลูก-เมีย” รวม 11 ล้าน คดีทุจริต”เขาไม้แก้ว”

วันที่ 31 มีนาคม 2552 ศาลแพ่ง กรุงเทพฯ มีคำสั่งให้ยึดทรัพย์เป็นสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารของนายสมชาย คุณปลื้ม หรือกำนันเป๊าะ อดีตนายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข อ.เมืองชลบุรี ผู้ต้องโทษจำคุกคดีทุจริตการซื้อที่ดินเขาไม้แก้ว นางยุพิน หรือสติล คุณปลื้ม ภรรยา และนายวิทยา คุณปลื้ม บุตรชาย รวม 11 รายการ จำนวนกว่า 11 ล้านบาท ให้ตกเป็นของแผ่นดิน และให้คืนทรัพย์สินเป็น

บลอกนอน : Creative Commons ประเทศไทยเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ โดย mk จาก blognone

ย่อหน้าแรกๆ ขอแจ้งข่าวสำหรับผู้ที่รู้จัก Creative Commons ดีอยู่แล้วก่อนนะครับ โครงการแปลงสัญญาอนุญาต Creative Commons ให้ใช้งานกับระบบกฎหมายในประเทศไทยได้อย่างสมบูรณ์
นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ขั้นตอนสุดท้ายคือการแถลงข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการ
ก่อนที่จะประกาศใช้บนเว็บไซต์ของ Creative Commons ต่อไป

นายจ้างหรือลูกจ้าง ???

ในช่วงที่บ้านเมืองของเราเกิดปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจนี้ สถานการณ์การเลิกจ้าง จะปรากฏอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ทั่วไป สถานประกอบกิจการแต่ละแห่งจำต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด โดยทำการปรับโครงสร้างกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง แต่ก็ยังมีสถานประกอบการบางรายไปไม่ไหวจริง ไม่มีออร์เดอร์สั่งซื้อสินค้าเลย จำต้อ