กระทรวงการคลัง เตรียมขึ้นภาษีสรรพสามิต เกี่ยวกับสถานบันเทิงและอบายมุข

คลังเล็งเพิ่มภาษีบาปเล็งโขกชากาแฟก่อน คาดรายได้เพิ่ม3หมื่นล้าน วันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2552 นายพฤฒิชัย  ดำรงรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระ […]