ตำแหน่งเสมียนทนาย

คุณสมบัติ

  1. เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษา ม.3 – ปวส. ทุกสาขา
  3. มีรถจักยานยนต์ส่วนตัว