ตำแหน่งเลขานุการ

คุณสมบัติ

  1. เพศหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับ ปวช. / ปวส.  สาขาเลขานุการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านเลขานุการ หรือสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เป็นอย่างดี
  5. บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  6. มีทักษะในการประสานงาน ละเอียด รอบคอบ เเละสื่อสารกับบุคคลอื่นเป็นอย่างดี
  7. มีความรู้ด้านภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ