จดหมายข่าวภาษีอากรสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนเมษายน 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter   ฉบับที่ 76 เดือนเมษายน 2560   กฎหมายใหม่ล่าสุด 1. การหลีกเลี่ยงหรือฉ้อโกง […]

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง “SMEs Tax Management” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ในวันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บรรยายต […]