ศาลปกครองอนุญาตให้อีก 7 บริษัทที่มาบตาพุด ก่อสร้างต่อได้ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนร้องคัดค้าน

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งแปด(คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม แห่งชาติกับหน่วยงานของรัฐรวม 8 แห่ง) อนุญาตให้เจ้าของโครงการหรือกิจกรรมเฉพาะ 7 ราย ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ประกอบด้วย

(1) โครงการขยายท่าเทียบเรือขนถ่ายสารปิโตรเคมี และคลังเก็บวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัทมาบตาพุด แทงค์ เทอร์มินอล จำกัด

ศาลฎีกาพิพากษา ให้ “กองสลาก” ไม่ต้องชดใช้ “จาโก้” กรณีผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายหวยออนไลน์ เพราะขัด พรบ.ร่วมลงทุนฯ

ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลแพ่ง “กองสลาก” ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้ “จาโก้” กรณีไม่ทำตามสัญญาที่ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหวยออนไลน์ โดยวินิจฉัยว่า สัญญาที่ “จาโก้” ทำกับกองสลากขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ทำให้สัญญาไม่มีผลใช้บังคับ