• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ศาลฎีกาพิพากษา ให้ “กองสลาก” ไม่ต้องชดใช้ “จาโก้” กรณีผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายหวยออนไลน์ เพราะขัด พรบ.ร่วมลงทุนฯ

ศาลฎีกาพิพากษา ให้ “กองสลาก” ไม่ต้องชดใช้ “จาโก้” กรณีผิดสัญญาตัวแทนจำหน่ายหวยออนไลน์ เพราะขัด พรบ.ร่วมลงทุนฯ

ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาศาลแพ่ง “กองสลาก” ไม่ต้องชดเชยค่าเสียหายให้ “จาโก้” กรณีไม่ทำตามสัญญาที่ให้เป็นตัวแทนจำหน่ายหวยออนไลน์ โดยวินิจฉัยว่า สัญญาที่ “จาโก้” ทำกับกองสลากขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ทำให้สัญญาไม่มีผลใช้บังคับ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 24 ก.พ. 2553 ศาลฎีกาออกนั่งบัลลังอ่านคำพิพากษา คดีบริษัท จาโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของล็อกซ์เล่ย์ ผู้ได้รับสิทธิจำหน่ายสลากผ่านเครื่องอัตโนมัติหรือหวยออนไลน์ ยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งบังคับให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ผู้คัดค้าน

ปฏิบัติตามคำสั่งชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ โดยชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 2,508,593,718 บาท (2.5 พันล้านบาท) พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.43 เนื่องจากกระทำผิดสัญญา โดยก่อนหน้านี้ ศาลชั้นต้นได้พิพากษาให้กองสลากชดใช้เงินจำนวนดังกล่าว

ศาลฎีกาพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลแพ่งซึ่งเป็นศาลชั้นต้น โดยให้สำนักงานสลากฯ ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้จาโก้ เนื่องจากสัญญาที่ทำร่วมกันนั้น ขัดต่อ พ.ร.บ.ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535 มาตรา 5 เนื่องจากไม่ได้นำโครงการฯ ดังกล่าว เสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ทำให้สัญญาดังกล่าวไม่มีผลใช้บังคับ

ก่อนหน้านี้ ศาลแพ่งได้มีคำพิพากษาเมื่อ 22 ก.ค. 47 ให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ชดเชยค่าเสียหายให้กับจาโก้เป็นเงิน 2.5 พันล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย 7.5% ต่อปี คำพิพากษาดังกล่าว เป็นการพิพากษายืนตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ เมื่อ ธ.ค.43 ในคดีที่จาโก้ยื่นฟ้องกองสลากฯ เนื่องจากผิดสัญญาที่แต่งตั้งให้จาโก้ เป็นตัวแทนจำหน่ายรางวัลสลากบำรุงการกุศลแบบอัตโนมัติหรือหวยออนไลน์

ที่มา ประชาไท