คลังตั้งเป้าเพิ่มภาษีสรรพสามิต 3 หมื่นล้านจากชา-กาแฟ-สถานบริการ

นายพฤฒิชัย  ดำรงรัตน์  รมช.คลัง เปิดเผยว่า  ในวันที่  16  มี.ค.นี้ 
จะนำผลการศึกษาเกี่ยวกับปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของชา กาแฟและสถานบริการ  ที่คณะกรรมการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตทั้งระบบ ซึ่งมี 
น.ส.สุภา  ปิยะจิตติ  รองปลัดกระทรวงการคลัง  เป็นประธาน  เสนอให้นายกรณ์ 
จาติกวณิช
  รมว.คลัง  รับทราบ

ส่วนภาษีบาป (sin   tax) ที่เหลืออีก  7-8  ตัว  เช่น  เหล้า  บุ