ครีเอทีฟคอมมอน สู่โลกแห่งการสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะ

ในโลกยุคประชาธิปไตยเบ่งบาน "สิทธิในทรัพย์สินส่วนบุคคล"
เป็นประเด็นสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ
และเรียกร้องให้รัฐบาลของตนปกป้องอย่างสุดกำลัง