ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) ของสินค้าไม่มีรูปร่าง

ความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax Point) กับสินค้าไม่มีรูปร่าง นายชัยศิริ ลิ่วสัมฤทธิ์ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด    & […]