ถอดคำพิพากษาภาษี EP10 ภาษีเงินได้นิติบุคคล

ถาม: กรณีบริษัทมีเงินได้จากการประกอบกิจการหลังจากศาลมีคำพิพากษาให้ล้มละลาย และอยู่ในระหว่างการจัดการของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ บริษัทต้องนำ […]