จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ เดือนตุลาคม 2560

จดหมายข่าวภาษีสำนักกฎหมายธรรมนิติ DLO’s Tax Newsletter     ฉบับที่ 82 เดือนตุลาคม 2560          ธ เสด็จสู่ฟ้า มิคืนสู่ดิน ชนทั่วปฐพีฝืน […]

อายุความการลงโทษในคดีอาญา

นายปฏิคม  ฟองโหย ทนายความ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด e-mail : patikomf@dlo.co.th   สวัสดีครับ วันนี้ผมมีเกร็ดความรู้ทางกฎหมายเกี่ […]