• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ครม.เห็นชอบร่างกม.ทั้ง 4 ฉบับ กู้ 3.5 แสนล้านฟื้นฟูน้ำท่วม ก่อนประกาศเป็นพ.ร.ก.

ครม.เห็นชอบร่างกม.ทั้ง 4 ฉบับ กู้ 3.5 แสนล้านฟื้นฟูน้ำท่วม ก่อนประกาศเป็นพ.ร.ก.

วันทึ่10 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)
นายอัชพร จารุจินดา เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระบุถึงร่างกฎหมานจำนวน 4 ฉบับ โดยเฉพาะ
การปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 3 แสนล้านบาท เพื่อให้สถาบันการเงินปล่อยกู้แก่ผู้ประสบอุทกภัย,
ปรับปรุงการบริหารหนี้เงินกู้
ที่กระทรวงการคลังขอกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน และการกู้เงิน 3.5
แสนล้านบาท เพื่อโครงสร้างพื้นฐาน ว่า ครม. เห็นชอบร่างดังกล่าว เพื่อดำเนินการใน 3 เรื่อง คือ
1.การฟื้นฟูความเสียหาย 2.การสร้างความเชื่อมั่นทาวด้านเศรษฐกิจและชีวิต
3.การป้องกันน้ำท่วมในระยะยาวรวมถึงการเยียวยาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น โดยทั้ง 3
เรื่องมีพื้นฐานเดียวกัน ซึ่งจะออกเป็นพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) เพื่อให้มาตราการสามารถนำมาปฏบัติได้ทันที
ก่อนจะทูลเก้าฯ และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป
ที่มา มติชน