บรรยายพิเศษ แก่ คณะแพทย์โรงพยาบาลผิวหนังอโศก

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจากโรงพยาบาลผิวหนังอโศก ให้จัดบรรยายแก่แพทย์และผู้เกี่ยวข้องกับการให้บริการสาธารณสุข ในหัวข้อ “ความรับผิดทางการแพทย์กับการจัดการความเสี่ยงในมุมมองทนายหมอ” โดย คุณวันวิสา ศิลาทอง รองหัวหน้าฝ่ายคดี 1 และคุณอนุรักษ์ เทพานนท์ นักกฎหมายอาวุโส บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลผิวหนังอโศก