จัดอบรมในหัวข้อ เเนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562 บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรในองค์กร ซึ่งเป็นรูปแบบการจัดอบรมในหัวข้อ เเนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 ณ พื้นที่สำนักงาน บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด  อาคารภักดี ชั้น 2 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โดยมีคุณสุวิทย์ สรรพวิทยศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันและแนวโน้มในปี 2562 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากรและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป