ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี 2561

คุณกำพล ชิรวานิช ที่ปรึกษาสำนักคดี บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้ให้เกียรติเปิด การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ตามโครงการรับนักศึกษาเข้าร่วมฝึกงานวิชาชีพทางด้านกฎหมาย ประจำปี 2561 เเละ บรรยายหัวข้อ “ประวัติความเป็นมา โครงสร้างองค์กรของบริษัทในเครือธรรมนิติ”  ในวันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1 สำนักกฎหมายธรรมนิติ
ทั้งนี้มหาวิทยาลัยต่างๆได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ  ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว