• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง บรรยายเรื่อง “กฎหมายน่ารู้ Law is all around”

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง บรรยายเรื่อง “กฎหมายน่ารู้ Law is all around”

วันที่ 20 มกราคม เวลา 13.30-16.00 น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

เรียนเชิญคุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ไปเป็นวิทยากรร่วม บรรยายเรื่อง “กฎหมายน่ารู้ Law is all around”

มีนิสิตเข้าร่วมฟังการบรรยายประมาณ 600 คน