• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติและไทยรูรัลเน็ต ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ccInternational (Berlin) จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรี

สำนักกฎหมายธรรมนิติและไทยรูรัลเน็ต ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ ccInternational (Berlin) จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรี


บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และสถาบันไทยรูรัลเน็ต ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับ Creative Commons International (Berlin) จัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรี (Creative Commons Licenses)

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม ศกนี้ นายพิชัย พืชมงคล กรรมการผู้จัดการ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด และนายสุนิตย์ เชรษฐา ผู้อำนวยการสถาบันไทยรูรัลเน็ต ได้ร่วมกันลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) กับ ดร.แคททาริน่า มาแรคเก้ กรรมการบริหารของ Creative Commons International (Berlin) โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำโครงการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรีของ Creative Commons (cc) เป็นภาษาไทย และสามารถใช้ได้ตามกฎหมายของไทย โดยคาดว่าการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายใน 3 เดือน

ผลจากทำบันทึกข้อตกลงในโครงการดังกล่าวข้างต้น ทำให้ประเทศไทย อยู่ในรายชื่อของประเทศที่โครงการจัดทำ CCL กำลังเกิดขึ้น (Upcoming Project Jurisdictions) ดังที่ได้ปรากฏบนเว็บไซท์ ของ CC ที่ http://creativecommons.org/worldwide

สัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรีของ creativecommons ได้ จัดทำและเผยแพร่ให้ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกใช้โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อส่งเสริมให้งานสร้างสรรค์อันมีลิขสิทธิ์ของผู้สร้างสรรค์ ไม่ว่าเป็นงาน 1. วรรณกรรม 2. นาฏกรรม 3. ศิลปกรรม (จิตรกรรม, ประติมากรรม, ภาพพิมพ์, สถาปัตยกรรม, ภาพถ่าย, ภาพประกอบ, งานศิลปประยุกต์, ดนตรีกรรม, โสตทัศนวัสดุ, ภาพยนตร์, สิ่งบันทึกเสียง) สามารถนำไปทำซ้ำ เผยแพร่และดัดแปลงแก้ไขให้สอดคล้องและเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติโดยส่วนรวม โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ์แต่ละประเภท

Creative Commons International (Berlin) เป็นหน่วยงานของสถาบัน creativecommons (www.creativecommons.org) ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดตั้งขึ้นโดยมิได้หวังผลกำไร โดยหน่วยงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะดำเนินการ โครงการจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้งานอันมีลิขสิทธิ์แบบต่าง ๆ ของ creativecommons เป็นภาษาท้องถิ่น และสามารถบังคับใช้ได้ตามกฎหมายของแต่ละประเทศ

บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด (www.dlo.co.th) เป็น สำนักงานกฎหมายและทนายความ ชั้น 1 ที่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2490 ให้บริการทางกฎหมาย ภาษีอากร และอรรถคดีแบบครบวงจร แก่บริษัทธุรกิจและประชาชนทั่วไปในประเทศไทยมากว่า 60 ปี

ไทยรูรัลเน็ต (TRN) (www.trnlab.org) เป็นหน่วยงานในสังกัดมูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรเอ็นจีโอที่ก่อตั้งโดย ดร.ป๋วย อึ้งภากรณ์ ก่อตั้งเมื่อปี 2544 มีวัตถุประสงค์ในการออกแบบโครงการนวัตกรรมต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมไทย

บทความที่เกี่ยวข้อง