พิธีไหว้ครู ประจำปี 2560

ในวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 นักวิชาชีพและบุคคลากรบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด

ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ณ สำนักกฎหมายธรรมนิติ อาคารภักดี

โดยมีท่านปกิต พัฒนกุล และคุณไพศาล พืชมงคล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี

ในการนี้ตัวแทนของศิษย์ชาวธรรมนิติได้มอบพานธูปเทียนและพานดอกไม้ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบูรพาจารย์ของชาวธรรมนิติ

จากนั้นประธานในพิธีทั้งสองท่านได้ให้โอวาทในการประกอบวิชาชีพทั้งทางโลกและทางธรรมเพื่อเป็นวิถีในการปฏิบัติวิชาชีพสืบไป

จากนั้น ชาวธรรมนิติ นำโดย คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร ได้ร่วมกันทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ และถวายสังฆทาน

ลำดับถัดไป เป็น พิธีการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่พนักงานทุกคน จากนั้นได้ถ่ายภาพร่วมกัน