• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย ยกเว้นภาษีควบรวมกิจการ-โอนหุ้น

ครม.เห็นชอบร่างกฎหมาย ยกเว้นภาษีควบรวมกิจการ-โอนหุ้น

ครม.ไฟเขียวร่างกฎหมายยกเว้นภาษีควบรวมกิจการ-โอนหุ้น  2 ฉบับ หนุนพัฒนาตลาดทุนไทยให้ทำงานได้สะดวกขึ้นกว่าเดิม… เมื่อวันที่ 24 ก.ค. นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบการออกร่างกฎหมาย 2 ฉบับ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทยให้สามารถดำเนินการได้สะดวกขึ้นโดยฉบับแรก เป็นร่างพ.ร.ฎ.ให้ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทสำหรับผลประโยชน์ที่ได้รับจากการที่ผู้ประกอบกิจการ ที่เป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทอันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับโอน กิจการทั้งหมด เฉพาะการตีราคาเป็นเงินได้เกินกว่าเงินทุน และการโอนหุ้นที่ได้กระทำในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับการควบรวมเข้ากันหรือการโอนกิจการทั้งหมด ส่วนฉบับที่ 2 เป็นร่างกฎกระทรวง ออกตามประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษี ตามมาตรการภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตลาดทุนไทย กรณีการควบรวมกิจการและการแลกหุ้น ซึ่งเป็นการกำหนดให้ผลประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นได้รับจากการที่ผู้ประกอบกิจการ ซึ่งเป็นบริษัทควบเข้ากันหรือโอนกิจการทั้งหมดให้แก่กัน โดยโอนหุ้นเพื่อแลกกับหุ้นในบริษัทใหม่อันได้ควบเข้ากันหรือบริษัทผู้รับโอนกิจการทั้งหมด ซึ่งจะเป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ด้วย “การออกกฎหมายมาทั้ง 2 ฉบับนี้ จะช่วยพัฒนาตลาดทุนไทยได้ทำงานสะดวกกว่าเดิม เพราะที่ผ่านมาการดำเนินการดังกล่าวมีข้อติดขัดอยู่ค่อนข้างมาก ดังนั้นจึงต้องมีมาตรการดังกล่าวเข้ามาช่วยเหลือ และหลังจาก ครม.เห็นชอบร่างกฎกระทรวงนี้แล้ว ก็ต้องเร่งไปตามขั้นตอนก่อนจะนำไปสู่การประกาศใช้ต่อไป”

โดย: ทีมข่าวเศรษฐกิจ

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ