สรรพากรพร้อมปรับแยกยื่นภาษี สามี-ภรรยา สอดคล้องศาล

กรมสรรพากร พร้อมปรับแยกยื่นภาษีสามี-ภรรยา ให้สอดคล้องคำสั่งศาล คาดรัฐน่าจะเร่งปรับและนำมาบังคับใช้ในปี 2556 เพื่อยื่นแบบเสียภาษีในปี 2557
เมื่อวันที่ 4 ก.ค.นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเกี่ยวกับประมวลรัษฎากร มาตรา 40, 57 ที่กำหนดให้สามีภรรยาต้องยื่นภาษีร่วมกัน ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 30 โดยถือว่าขัดต่อหลักความเสมอภาคและเลือกปฏิบัติ ส่งผลกรมสรรพากรต้องไปดำเนินการเก็บภาษีใหม่ว่า กรมสรรพากรมีแผนปรับแนวทางการจัดเก็บภาษีด้วยการเปลี่ยนให้การยื่นแบบแสดงการเสียภาษีของสามีภรรยาในปัจจุบันที่มีการรวมรายได้เพื่อยื่นเสียภาษีนั้น ในส่วนของกระทรวงการคลังจะนำหลักการปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและเหมาะสมถูกต้อง แต่ไม่ได้เน้นเป้าหมายการแสวงหารายได้ภาษีมาเป็นหลักในการปรับปรุง ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงต้องการให้สามีภรรยาแยกการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี โดยให้นำรายได้อื่นนอกเหนือจากค่าจ้างและเงินเดือนมอบหมายให้สามีนำรายได้ดังกล่าวทำการยื่น เพื่อให้เกิดความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ายังมีระยะเวลาอีกหลายเดือนในการปรับแผนให้ถูกต้องเพื่อยื่นภาษีในปี 2556
ด้านนางจิตมณี สุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร กล่าวว่า การให้สามี ภรรยารวมกันยื่นภาษีในปัจจุบันเกิดความไม่เป็นธรรม และเกรงว่ากรมสรรพากรจะดำเนินการปรับเปลี่ยนล่าช้าหรือไม่ยอมเปลี่ยนแปลง จึงได้ยื่นร้องต่อศาลและศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าประมวลรัษฎากร มาตรา 57 ตรี และมาตรา 57 เบญจ กำหนดให้การเก็บภาษีเงินได้จากสามีและภรรยาที่อยู่ร่วมกันตลอดปีภาษี ด้วยการนำเงินได้พึงประเมินของภรรยาเป็นเงินได้ของสามี และให้สามีมีหน้าที่ยื่นรายการและเสียภาษี ทำให้หญิงที่แต่งงาน ทำงานมีรายได้เหมือนกัน แต่เสียภาษีมากกว่าผู้หญิงโสด ชายหญิงจึงไม่นิยมสมรสกัน เพราะต้องรับภาระภาษีในอัตราที่สูงขึ้น ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ จึงขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
ขณะที่กรมสรรพากรได้มีแนวทางปรับเปลี่ยนเรื่องดังกล่าวมานานแล้ว และได้มีแผนดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เตรียมเสนอ ครม.พิจารณาแก้ไข พ.ร.บ.ประมวลรัษฎากร มาตราดังกล่าว เพราะเห็นว่ากฎหมายร่างขึ้นมาเป็นเวลานาน และมองว่าสมัยก่อนผู้หญิงจะอยู่บ้านทำงานบ้าน ผู้ชายเป็นฝ่ายหารายได้จึงรับผิดชอบเสียภาษี เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยออกมาแล้ว จึงเตรียมแก้ไขให้สอดคล้องกับศาล ซึ่งเป็นแนวทางที่ดำเนินการอยู่แล้ว และจากการพิจารณาดูคำวินิจฉัย เบื้องต้นคาดว่ารัฐบาลคงต้องเร่งดำเนินการแก้ไขกฎหมายและนำมาบังคับใช้ในปีภาษี 2556 เพื่อยื่นแบบเสียภาษีในปี 2557 ดังนั้นต้องรอกระทรวงการคลังยื่นเสนอ ครม.จากนั้นเสนอสภาพิจารณา
ที่มา: หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ