• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ แก่พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติในการบรรยายพิเศษ แก่พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ

สำนักกฎหมายธรรมนิติ ได้รับเกียรติจาก ดร.ดวงใจ สินธุสังข์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่อาวุโสสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางบมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) ให้จัดบรรยายแก่พนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลและผู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภายในบริษัทในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ โดยระบบออนไลน์ ในหัวข้อ “ประเด็นความรู้ใหม่ๆ ด้านกฎหมายแรงงาน” โดย คุณปองกานต์ สอทิพย์ ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม Tele Health Center โรงพยาบาลกรุงเทพสำนักงานใหญ่ ในการบรรยายครั้งนี้ คุณปองกานต์ สอทิพย์ ได้บรรยายถึง

  • แนวโน้มประเด็นใหม่ๆ ด้านกฎหมายแรงงาน
  • สถานการณ์ล่าสุดในการบังคับใช้กฎหมายแรงงานและการจ้างงาน
  • ข้อกฎหมายเกี่ยวกับคดีความและคำวินิจฉัยด้านคดีแรงงานของศาลฎีกา
  • ความเปลี่ยนแปลงในคำพิพากษาคดีความด้านแรงงาน
  • กรณีศึกษากฎหมายแรงงานจากคดีจริง และแนวทางแก้ไข