• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • เพิ่มสิทธิหักค่าลดหย่อนอีก 30,000 สำหรับลูกคนที่สองเป็นต้นไป

เพิ่มสิทธิหักค่าลดหย่อนอีก 30,000 สำหรับลูกคนที่สองเป็นต้นไป

พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 46) พ.ศ.2561  

กำหนดเพิ่มค่าลดหย่อนบุตรตั้งแต่คนที่สองเป็นต้นไปที่เกิดในหรือหลังปี 2561 อีก 30,000 บาท รวมกับค่าลดหย่อนตามบุตรปกติคือ 30,000 บาท รวมเป็น 60,000 บาท เริ่มบังคับใช้สำหรับเงินได้พึงประเมินประจําปีภาษี พ.ศ. 2561 ที่จะต้องยื่นรายการในปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

ยังมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีอีกมากมายซึ่งช่วยให้ท่านประหยัดภาษีได้ที่ท่านอาจจะไม่ทราบ

สนใจขอรับคำแนะนำและบริการที่ปรึกษากฎหมายภาษี สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด โทร.02-680-9751 และ 02-680-9760

ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา