• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ขยายเวลา บริจาคให้สถานศึกษา ยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่บริจาค 2 เท่า

ขยายเวลา บริจาคให้สถานศึกษา ยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่บริจาค 2 เท่า

พระราชกฤษฎีกา ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 616) พ.ศ. 2559

ยกเว้นภาษีจากเงินได้ที่บริจาค 2 เท่า ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 31 ธันวาคม 2561 (สำหรับการบริจาคตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 558) พ.ศ.2556 สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558)

ติดตามรายละเอียดได้จาก: http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/057/11.PDF

ที่มา: ราชกิจจานุเบกษา

บทความที่เกี่ยวข้อง