คลังยันใช้อัตราภาษีใหม่

นางเบญจา หลุยเจริญ รมช.คลัง เปิดเผยว่า การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของปีภาษี 2556 ที่ต้องยื่นภาษีในช่วงระหว่างวันที่ 1 ม.ค.จนถึงวันที่ 31 มี.ค.2557 ตามอัตราภาษีใหม่ที่ซอยย่อยให้ถี่มากขึ้น จากเดิมที่มี 5 อัตราคือ 5% 10% 20% 30% และ 37% เพิ่มขึ้นเป็น 7 อัตราคือ 5% 10% 15% 20% 25% 30% และ 35% ซึ่งขณะนี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ได้นำเรื่องดังกล่าวขึ้นทูลเกล้าฯ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว และกำลังรอลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้มีผลบังคับใช้เป็นกฎหมายต่อไป ซึ่งกฎหมายฉบับดังกล่าว รัฐบาลออกเป็นพระราชกฤษฎีกา และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ไปแล้วก่อนที่รัฐบาลจะประกาศยุบสภา เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.ที่ผ่านมา “กฎหมายฉบับนี้ ถือเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทุกคน และที่ผ่านมา รัฐบาลได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายจึงมั่นใจว่า ผลของกฎหมายจะมีผลบังคับใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด เพราะประชาชนผู้มีเงินได้โดยเฉพาะผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน จะเสียภาษีถูกลงถึง 50% ซึ่งจะทำให้ประชาชนมีเงินในกระเป๋าเพิ่มมากขึ้น”

นางเบญจากล่าวว่า ขณะนี้ นโยบายของกระทรวงการคลังที่มอบหมายให้ 3 กรมภาษีคือ กรมสรรพากร กรมศุลกากรและกรมสรรพสามิตดำเนินการในปีงบประมาณ 2557 ได้มอบให้ไปหมดแล้ว และไม่มีอะไรเพิ่มเติม เนื่องจากขณะนี้ รัฐบาลเป็นรัฐบาลรักษาการ แต่มีความมั่นใจว่าข้าราชการการคลังจะทำงานตามหน้าที่ที่ตนรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี เพราะในฐานะที่ตนเคยรับราชการในกรมสรรพากร เคยเป็นอธิบดีกรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรมาก่อน เมื่อมีเหตุการณ์สำคัญๆ ทางการเมือง ข้าราชการกระทรวงการคลังก็จะร่วมมือกันเพื่อทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง

ส่วนเรื่อง พ.ร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ล่าสุดได้ผ่านการพิจารณาจากรัฐสภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือว่ามีผลในทางปฏิบัติแล้ว แต่เนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญรับตีความ พ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวทำให้ พ.ร.บ.ฉบับนี้ขึ้นอยู่กับคำวินิจฉัยของศาล และหากดำเนินการต่อไปได้ก็คงเป็นหน้าที่ของรัฐบาลใหม่.

ที่มา ไทยรัฐออนไลน์