• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • กสท.ฉีกสัญญา3G กลุ่มทรู พร้อมร่างใหม่เสนอบอร์ด 8ส.ค. ยันไม่กระทบลูกค้าทรูมูฟเอช

กสท.ฉีกสัญญา3G กลุ่มทรู พร้อมร่างใหม่เสนอบอร์ด 8ส.ค. ยันไม่กระทบลูกค้าทรูมูฟเอช

นายกิตติศักดิ์ ศรีประเสริฐ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) บริหารกสทฯ วันนี้ (25 ก.ค.) ว่า คณะทำงานพิจารณาภาพรวมสัมปทานและบริการธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่เพื่อให้บริการ 3จี HSPA บนคลื่นความถี่ 850 MHz กับกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE ได้เสนอแนวทางในการแก้ไขสัญญา 3 แนวทางคือ 1.การเขียนสัญญาแนบท้ายต่อสัญญาเดิม 2.การแก้ไขสัญญาเดิม 6 ข้อ ตามที่บอร์ด กรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ในสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม แห่งชาติ (กสทช.) มีมติ และ 3.การยกเลิกสัญญาทั้งหมดและร่างสัญญาขึ้นมาใหม่

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมมีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกันว่า ควรที่จะมีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิมแล้วร่างสัญญาขึ้นมาใหม่แทน เนื่องจากสัญญาดังกล่าวไม่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินธุรกิจสามารถดำเนินต่อไปได้และไม่ให้ขัดต่อกฎหมายต่างๆ ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ดีกว่าและให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อใช้ได้กับผู้ให้บริการรายอื่นที่จะเข้ามาร่วมดำเนิน ธุรกิจ 3จี กับ กสทฯ ต่อไปด้วย ทั้งนี้ บอร์ดให้คณะทำงานฯ กลับไปทำแผนการดำเนินธุรกิจ 3 จี ของสัญญาดังกล่าวใหม่ เพื่อให้บอร์ดพิจารณาอีกครั้งในการประชุมบอร์ด กสทฯ วันที่ 8 ส.ค.55 นี้

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในการยกเลิกสัญญาและจัดทำสัญญาฉบับใหม่จะไม่ส่งผลกระทบต่อลูกค้าทรูมูฟเอช (3จี) ที่มีอยู่ประมาณ 2 ล้านรายแน่นอน ซึ่งผู้บริหาร TRUE ยอมรับที่จะมีการยกเลิกสัญญาและทำสัญญาฉบับใหม่ แต่ปัจจุบันกลุ่ม TRUE ยังคงขยายโครงข่ายในสัญญาภายใต้ บริษัท บีเอฟเคที จำกัด ประมาณ 7,000 สถานี และออกโปรโมชั่นใหม่ต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่ม TRUE ควรยุติการดำเนินการใดๆ ที่นอกเหนือจากที่เคยได้ลงทุนไปก่อนหน้านี้

"วันนี้บอร์ดให้คณะทำงานไปทำรายละเอียด เพิ่มเติมแล้วนำแผนและรูปแบบของสัญญาฉบับใหม่ อาทิ แนวทางการทำตลาดใหม่ เงินกู้ ฯลฯ เข้าบอร์ดวันที่ 8 ส.ค.นี้ เพื่อให้บอร์ดพิจารณา ก่อนเป็นรายลักษณ์อักษรไปยัง กทค.และกลุ่ม TRUE รับทราบเพื่อความเข้าใจในแนวทางเดียวกัน ทั้งนี้ ตามกำหนดเวลาเดิมที่ กทค.ให้ กสทฯ ปรับแก้สัญญานั้นจะต้องสิ้นสุดในวันที่ 27 ก.ค.55 นี้ แต่แนวทางกสทฯ จะยกเลิกและร่างสัญญาใหม่ ดังนั้นภายในสัปดาห์นี้จะทำหนังสือเพื่อขอต่อเวลาไปยัง กทค.อีก 30 วัน ทั้งนี้ คาดว่าสัญญาฉบับใหม่นี้จะแล้วเสร็จภายใน 1 เดือน" นายกิตติศักดิ์ กล่าว

นอกจากนี้ สัญญาใหม่จะต้องระบุให้ชัดเจนในสัดส่วนของการถือครองอัตราการใช้ โดยจะต้องเปิดกว้างให้รายอื่นเข้ามาเป็น MVNO ซึ่งเรียลมูฟ ในกลุ่ม TRUE กสทฯ ก็ยังดูแลอยู่ โดยหากมีรายอื่นไม่ยื่นขอทำ MVNO และ TRUE ขอทำในสัดส่วนที่ตกลงในสัญญา กสทฯ ก็สามารถพิจารณาให้กลุ่ม TRUE ดำเนินการได้ตามที่ขอ แต่ถ้าหากมีรายอื่นยืนขอเป็น MVNO กสทฯ ก็จะต้องพิจารณาให้รายอื่นและต้องเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน

 

ที่มา : ข่าวหุ้น