• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ

ประธาน
ศาลปกครองสูงสุด และ อธิบดีศาลปกครองกลาง
ได้มีคำสั่งให้ปิดทำการศาลปกครองสูงสุด และ ศาลปกครองกลาง ตั้งแต่วันที่
1-4 พฤศจิกายน 2554 เป็นกรณีพิเศษ รวมถึง
คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองได้มีคำสั่งให้วันดังกล่าวเป็นวันหยุด
ราชการของ สำนักงานศาลปกครองส่วนกลาง เป็นกรณีพิเศษด้วย

ที่มา ศาลปกครองสูงสุด