• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้

สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ออกคำสั่งให้ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมไปจนถึงวันที่ 4 พฤศจิกายนนี้ เนื่องจากพื้นที่และเส้นทางคมนาคมโดยรอบบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ อาคารเอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญถูกผลกระทบจากน้ำท่วม ทำให้การเดินทางสัญจรเข้าและออกสำนักงานเป็นไปด้วยความลำบาก อีกทั้งขณะนี้ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญโดยส่วนใหญ่ได้เดินทางออกต่างจังหวัดแล้ว ในช่วงนี้จึงต้องงดการประชุมเพื่อพิจารณาวินิจฉัยคดีต่าง ๆ ไปก่อน

ที่มา :ศปภ.ศูนย์ปฎิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย