• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ข่าวประชาสัมพันธ์ : เครือข่ายพลเมืองเน็ต จัดสัมนา กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : มุมมองทางสากลและหลักปฏิบัติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ : เครือข่ายพลเมืองเน็ต จัดสัมนา กฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ : มุมมองทางสากลและหลักปฏิบัติ

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2552  ณ ร้าน บ้านคุณแม่ (ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทล)

18.30 น. อาหารเย็นระหว่างคณะกรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ตและแขกรับเชิญ ดำเนินรายการโดย สุนิตย์ เชรษฐา กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2552 ณ ชั้น 4 ทรู คาเฟ่ สาขาสยามสแควร์

สถานการณ์ทั่วไป และบทบาทของเครือข่ายพลเมืองเน็ตและ Electronic Frontier Foundation (EFF)

10.00 – 12.00 น. เสวนาโต๊ะกลม: อารัมภบทและความคาดหวัง ดำเนินรายการโดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์
* สถานการณ์ทั่วไปเกี่ยวกับเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต
* ภาพรวมของเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก โดย Danny O’Brien ผู้ประสานงานนานาชาติ  Electronic Frontier Foundation (EFF)

12.00 – 13.30 น. อาหารกลางวัน ณ ร้าน Pomodoro สยามสแควร์

13.30 – 14.30 น. บรรยายและถามตอบ: กรณีกฎหมายหมิ่นประมาท ในประเทศไทย โดย
ศิลป์ฟ้า ตันศราวุธ สื่อและนักกฏหมายอิสระ ดำเนินรายการโดย ทวีพร คุ้มเมธา
นิสิตคณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 15.15 น. อาหารว่าง

15.15 – 18.00 น. บรรยาย อินเทอร์เน็ตและการปิดกั้น ดำเนินรายการโดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Siam Intelligence Unit (SIU)

* เสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตและการปิดกั้น: เปรียบเทียบกฎหมาย เทคโนโลยี
และการเคลื่อนไหว โดย Eddan Katz ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ Electronic Frontier Foundation (EFF)

* เทคโนโลยีของการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย โดย ดร. จิตรทัศน์ ฝักเจริญผล ที่ปรึกษาเครือข่ายพลเมืองเน็ต

18.30 น. อาหารค่ำ และการสนทนา " บทบาทของ EFF ในประเทศสหรัฐอเมริกาและบทบาทของเครือข่ายพลเมืองเน็ตในประเทศไทย " ณ ร้าน  Cabbage & Condom สุขุมวิท ซอย 12

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2552 ณ ชั้น 3 ภัตตาคารนิวไล้ท์ และ ชั้น 4 ทรู คาเฟ่ สาขาสยามสแควร์

09.30 – 10.30 น. กรณีศึกษาจากสหรัฐอเมริกา โดย Eddan Katz

10.30 – 11.00 น. พัก อาหารว่าง ร้านนิวไลท์

11.00 – 12.30 น. กรณีศึกษาจากประเทศไทยและข้อแนะนำด้านกฎหมาย ดำเนินโดย อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล

* กรณีเว็บไซ้ท์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท เว็บไซ้ท์ 212cafe.com
และกรณีสุวิชา ท่าค้อ โดย จีรนุช เปรมชัยพร
ผู้อำนวยการเว็บไซ้ท์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท และ ภูมิจิต
ศิระวงศ์ประเสริฐ ประธานชมรมผู้ประกอบการธุรกิจโฮสติ้ง

* ข้อแนะนำด้านกฎหมาย โดย พิชัย พืชมงคล ทนายความอาวุโสจากสำนักกฎหมายธรรมนิติ


12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน ร้านนิวไลท์

** ย้ายสถานที่ดำเนินการไปยังชั้น 4 ทรูคาเฟ่ สาขาสยามสแควร์ **

13.30 – 14.30 น. ฝึกปฏิบัติด้านกฎหมายเกี่ยวกับกรณีจากประเทศไทย

* ผู้เข้าร่วมแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม วางแผนการแนวทางการต่อสู้คดี สำหรับกรณีเว็บไซ้ท์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ประชาไท

14.30 – 14.45 น. พัก

14.45 – 16.45 น. นำเสนอตามกลุ่มและอภิปราย

* ผู้แสดงความคิดเห็น

o พิชัย พืชมงคล    ทนายความ
o นคร ชมพูชาติ     ทนายความ
o ชัยรัตน์ แสงอรุณ ทนายความ
o Eddan Katz       วิทยากรจาก EFF

16.45 – 17.15 น. สรุปงาน ดำเนินรายการโดย สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต

18.30 น. อาหารค่ำ  ร้านกินลมชมสะพาน ซอยสามเสน 3 ริมสะพานพระราม 8

———————————————————————————-

กำหนดการเวทีสาธารณะ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2552 ณ ห้องห้องโมเน่ต์ – พิซซาโร่ ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล

09.00 – 11.00 น. การบรรยายในหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเต้อร์: มุมมองจากสากลและหลักปฏิบัติ"

* ภาพรวมของกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเต้อร์จากทั่วโลก โดย Eddan Katz ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการต่างประเทศ  Electronic Frontier Foundation (EFF)

*
การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบสำหรับกฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์
ในต่างประเทศและในประเทศไทย โดย ทศพล ทรรศนกุลพันธุ์ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

* มุมมองจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดย ตัวแทนจากกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือกระทรวงยุติธรรม *

11.00 – 11.30 น. พัก
11.30 – 12.30 น. ถามตอบ ดำเนินรายการโดย สุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต
12.30 – 13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 – 15.00 น. อภิปรายในหัวข้อ "เสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตทั่วโลก: ก้าวหน้าหรือถดถอย"

* ผู้ร่วมอภิปราย

o Danny O’Brien ผู้ประสานงานนานาชาติ Electronic Frontier Foundation (EFF)
o ผศ.ดร.พิรงรอง รามสูต รณะนันทน์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
o สฤณี อาชวานันทกุล กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต

15.00 – 16.30 น. อภิปราย ดำเนินรายการโดย อิสริยะ ไพรีพ่ายฤทธิ์ ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Siam Intelligence Unit (SIU)
16.35 น.
แถลงข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอต่อการบังคับใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดย คณะกรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต

18.30 น. อาหารค่ำ และการสนทนาเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่าง EFF
และเครือข่ายพลเมืองเน็ต ดำเนินรายการโดย สุนิตย์ เชรษฐา
กรรมการเครือข่ายพลเมืองเน็ต ร้านอาหารญี่ปุ่น สยามพารากอน

 

ที่มา เครือข่ายพลเมืองเน็ต