• ธรรมนิติ
 • /
 • ข่าว
 • /
 • 2 เมษายน 2552 เปิดตัวสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทย ที่หอศิลป์กทม.

2 เมษายน 2552 เปิดตัวสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทย ที่หอศิลป์กทม.

ปัญหา : " อยากเผยแพร่เนื้อหาบนเน็ตให้คนใช้เยอะๆ แต่กลัวโดนก๊อปปี้ไปใช้โดยไม่ให้เครดิต "

คำตอบ : " สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ " (Creative Commons license)

เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทสไทย จะจัดงานแถลงข่าว
เปิดตัวสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทย ที่ห้องประชุมชั้น 5
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตรงข้าม MBK ในวันที่ 2 เมษายน 2552 เวลา
13.00 – 16.00 น.

งานอะไร ?

“เปิดตัวสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทย”

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2552 เวลา 13:00 – 16:00

ณ ห้องประชุม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตรงข้ามเอ็มบีเค (แผนที่)

13:00 ลงทะเบียน

13:30 แถลงข่าวเปิดตัว สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทย

 • คุณพิชัย พืชมงคล หัวหน้าโครงการ (สำนักกฎหมายธรรมนิติ)
 • คุณสุนิตย์ เชรษฐา ภาคีสนับสนุน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

14:00 ตอบข้อซักถามนักข่าวและผู้สนใจ

14:15 นำเสนอตัวอย่างหน่วยงานและเว็บที่ใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

14:45 เสวนาเรื่อง “การเผยแพร่เนื้อหาดิจิทัลเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมเสรี”

 • คุณวิริยะ สว่างโชติ ดำเนินรายการ (ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา วัฒนศาลา)
 • คุณพิชัย พืชมงคล ผู้ร่วมเสวนา (หัวหน้าโครงการครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย)
 • คุณสุนิตย์ เชรษฐา ผู้ร่วมเสวนา (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 • คุณวันฉัตร ผดุงรัตน์ ผู้ร่วมเสวนา (Pantip.com)
 • คุณสุภาพ หริมเทพาธิป ผู้ร่วมเสวนา (เครือข่ายสื่อใหม่สร้างสรรค์)

16:00 ปิดงาน ถาม-ตอบ พูดคุยกันต่อตามอัธยาศัย

ใครมาได้บ้าง ?

ทุกคนที่สนใจเผยแพร่งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์
ให้สาธารณชนนำงานไปใช้และพัฒนาต่อยอด ตามเงื่อนไขที่กำหนด
โดยยังคงรักษาความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ในงานสร้างสรรค์ต่อไป เช่น :

 • บล็อกเกอร์ / นักเขียน
 • นักถ่ายภาพ / นักสร้างหนัง / นักแต่งเพลง / นักดนตรี
 • หน่วยงานที่ต้องการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์กรสาธารณะประโยชน์ ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ คลังข้อมูลต่างๆ
 • เว็บเพื่อการศึกษา
 • ผู้ให้บริการเนื้อหา บล็อก เว็บบอร์ด
 • ฯลฯ

มาแล้วได้อะไร ?

 • รู้จักสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบต่าง ๆ แนวทางการเลือกใช้สัญญาอนุญาต แต่ละแบบ พร้อมตัวอย่าง
 • วิธีการใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์กับงานสร้างสรรค์ แต่ละประเภท
  เช่น บทความ หนังสือ งานเขียนในบลอก เพลง ดนตรี วีดีโอ งาน remix ฯลฯ
 • รู้จักคน หน่วยงาน เพื่อน ๆ ที่สนใจ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ และแนวคิดวัฒนธรรมเสรี

อะไรคือ สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ?

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ (Creative Commons License )
เป็นสัญญาอนุญาตที่จัดทำขึ้น เพื่อให้ สาธารณชนสามารถนำ
งานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ไปใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น
โดยไม่ต้องติดต่อและขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์
แต่ต้องทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่น การอ้างที่มา การห้ามใช้เพื่อการค้า
การห้ามดัดแปลง เป็นต้น

การใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ไม่ใช่การสละลิขสิทธิ์ที่มีในงานสร้างสรรค์ของตนเอง หรือไม่ใช่การอุทิศงานสร้างสรรค์ของตนให้เป็นสาธารณสมบัติ
เพราะเจ้าของงาน ยังคงเป็นผู้มีลิขสิทธิ์
แต่ได้มอบสิทธิบางประการให้สาธารณชน สามารถนำงานไปใช้ได้
ตามเงื่อนไขที่เจ้าของงานได้กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาต

ถ้ามีการนำงานไปใช้ โดยผิดเงื่อนไข เจ้าของงาน สามารถฟ้องและบังคับผู้ที่ทำผิดเงื่อนไขได้ตามกฎหมายลิขสิทธิ์

สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ เป็นระบบและเครื่องมือที่ทำ
ให้สาธารณชน สามารถนำงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์ ทุกประเภท
ไปใช้ได้โดยง่าย สะดวกและแทบไม่มีค่าใช้จ่าย รวมทั้งสามารถดัดแปลง พัฒนา
ต่อยอด เพื่อสร้างงานใหม่ ๆ

ทำให้งานสร้างสรรค์ที่ใช้สัญญาอนุญาต ดังกล่าว สามารถเผยแพร่
ไหลเวียนไปทั่วทุกหนแห่งในสังคมได้อย่างเสรี
ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาของเยาวชนและประชาชน
ลดความแตกต่างเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงงานสร้างสรรค์ที่มีลิขสิทธิ์
ของประชาชนกลุ่มที่ด้อยโอกาส 
รวมทั้งลดปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ในสังคมไทยด้วย

ปัจจุบัน ทั่วโลก มีงานที่เผยแพร่โดยใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ ประมาณ 130 ล้านชิ้น โดยเฉพาะในเว็บฝากภาพ Flickr มีกว่า 100 ล้านชิ้นแล้ว

เราคือใคร?

เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย (cc.in.th) นำโดย สำนักกฎหมายธรรมนิติ เป็นหน่วยงานที่ร่วมงานกับ Creative Commons International
อย่างเป็นทางการในการจัดทำสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์สำหรับประเทศไทย
โดยการปรับสัญญาฉบับทั่วไปให้สอดคล้องและสามารถใช้บังคับได้ตามกฎหมายไทย
รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ผู้สร้างสรรค์งาน
เข้าใจถึงประโยชน์และหันมาใช้สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
ในการเผยแพร่งานสร้างสรรค์ของตน

ปัจจุบันมีหน่วยงานสำคัญๆ ที่ใช้ครีเอทีฟคอมมอนส์ในการเผยแพร่เนื้อหาแล้ว เช่น TDRI, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, GotoKnow.org, ThaiGoodView.com, Fuse.in.th และ OnOpen.com

โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนงาน ICT เพื่อสุขภาวะออนไลน์และการสนับสนุนภาคีเครือข่าย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

อ่านเพิ่ม

สำหรับสื่อ

 • ชุดข้อมูลสำหรับเขียนข่าว (press kit) กำลังจะมาครับ

ติดต่อ

RSVP จองที่นั่งได้ที่ คุณชิตพงษ์ (guopai) ผู้ประสานงาน – guopai (at) gmail.com

หรือติดต่อ

 • เครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย – ccthailand (at) googlegroups.com
 • คุณอาทิตย์ (bact’) ทีมงาน – arthit (at) gmail.com
 • คุณอิสริยะ (markpeak) ทีมงาน – markpeak (at) gmail.com

ที่มาเครือข่ายครีเอทีฟคอมมอนส์ประเทศไทย