• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • สำนักกฎหมายธรรมนิติได้เผยแพร่สัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรี (Creative Commons Licenses)

สำนักกฎหมายธรรมนิติได้เผยแพร่สัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรี (Creative Commons Licenses)

ตามที่สำนักกฎหมายธรรมนิติ และสถาบันไทยรูรัลเน็ตได้ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ CreativeCommons International เพื่อจัดทำสัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรี (Creative Commons Licenses) นั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 18 กันยายน ศกนี้ สำนักกฎหมายธรรมนิติได้เผยแพร่สัญญาอนุญาตให้ใช้งานสร้างสรรค์เสรี (Creative Commons Licenses) ฉบับแรกต่อสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็น คือ สัญญาอนุญาตประเภทต้องยอมรับสิทธิของผู้สร้างสรรค์และต้องอนุญาตให้ผู้อื่นใช้งานสร้างสรรค์ของตนได้แบบเดียวกัน รุ่นที่ 3.0 โดยท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อดูร่างสัญญาดังกล่าวได้

ซึ่งสัญญานี้จะเปิดให้สาธารณชนไทยเสนอความเห็นเป็นเวลา 1 เดือนและจะปิดการรับฟังความเห็นในวันที่ 17 ตุลาคม ศกนี้

บทความที่เกี่ยวข้อง