• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • ธรรมนิติ ได้รับความไว้วางใจเป็นลำดับแรก ในการดำเนินการด้านคดี/บังคับคดีลูกหนี้ของธนาคารอิสลาม

ธรรมนิติ ได้รับความไว้วางใจเป็นลำดับแรก ในการดำเนินการด้านคดี/บังคับคดีลูกหนี้ของธนาคารอิสลาม

เนื่องด้วยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยได้ประกาศคัดเลือกขึ้นทะเบียนบริษัท/สำนักกฎหมาย เพื่อดำเนินการด้านคดี/บังคับคดีกับลูกหนี้ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ปรากฏว่ามีบริษัท/สำนักกฎหมายที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 11 บริษัท โดยมีบริษัท สำนักกฎหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับคัดเลือกด้วยคะแนนเป็นลำดับที่หนึ่งของบริษัท/สำนักกฎหมายที่ได้รับคัดเลือกทั้งหมด โปรดดูรายละเอียดตามแนบ