• ธรรมนิติ
  • /
  • ข่าว
  • /
  • คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง “SMEs Tax Management” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ได้รับเชิญบรรยายเรื่อง “SMEs Tax Management” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

ในวันนี้ (11 พฤษภาคม 2560) คุณกัมพล ทรัพย์ปรุง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท สำนักกฏหมายธรรมนิติ จำกัด ได้รับเชิญจากธนาคารไทยพาณิชย์ ให้บรรยายตามโครงการอบรมหลักสูตร SCB IEP รุ่นที่ 14 เรื่อง “SMEs Tax Management” ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่